Célok

A vadgazdálkodók és vadhúsfeldolgozók gazdasági érdekeinek és szakmai céljainak elősegítése a turizmus, az állategészségügy, az élelmiszerbiztonság, feldolgozás színvonalának emelése terén, továbbá elősegíti a világhírű magyar vadállomány és vadászati kultúra értékmegőrzését.

Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.  


ÁLTALÁNOS FELADATOK

 • Folyamatos kapcsolat a Agrárminisztériummal és más felsőbb szervekkel, aktív részvétel a jogszabálytervezetek véleményezésében.
 • Állásfoglalás, javaslattétel, aktív közreműködés az ágazatot befolyásoló rendeletek előkészítésében a vadgazdálkodást, vadászati turizmust, és az élelmiszer gazdaságot érintő kérdésekben.
 • Tagjainak gazdasági és szakmai érdekképviselete.
 • Információs rendszer működtetése.
 • Együttműködés más szakmai szervezetekkel.

 FELADATOK A VADGAZDÁLKODÁS TERÜLETÉN

 • Szervezi és részt vesz a vadállomány állategészségügyi prevenciós tevékenységében, a járványmegelőzésben.
 • Összefogja és elősegíti a földtulajdonhoz kötött vadászati jog érvényesülésével, az erdő- és vadgazdálkodás, természetvédelem összhangjával kapcsolatos tevékenységeket.
 • Részt vesz a vadászati turizmus fejlesztésével kapcsolatos pályázati, tanácsadási, és a kapcsolódó marketing munkában.
 • Részt vesz a régiókban szerveződő ökoturisztikai fejlesztésekben, pályázati és marketing munkában.

 FELADATOK A VADHÚSFELDOLGOZÁS ÉS FORGALMAZÁS TERÜLETÉN

 • Szervezete és tagjai tevékenységükkel védik és betartják a vadhús felvásárlás, feldolgozás és forgalmazás minden vonatkozó előírását, garantálják a teljes folyamat ellenőrizhetőségét, az élelmiszerbiztonságot (pl. Védjegy használat elősegítése).
 • Az Egyesület fellép az országos vadhúsfogyasztás növelése érdekében.
 • A Egyesület harcot folytat a feketekereskedelem ellen.
 • Tevékenyen rész vesz és elősegíti a hazai lőtt vad alapanyag minél magasabb szintű feldolgozásának, minőség megőrzésének és hasznosításának folyamatát.